22 เมษายน
25 เมษายน
  • 9:00AM - 12:00PM  ประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ครั้งที่ 3/2561 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  บริหาร
  • 10:00AM  การประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  บริหาร
  • 1:00PM - 4:30PM  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  บริหาร
26 เมษายน
  • 8:00AM  กิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 21 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
27 เมษายน
  • 8:00AM  กิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 21 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
  • 9:00AM - 1:30PM  พิธีดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
  • 9:00AM - 10:30PM  พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
  • 2:00PM - 4:00PM  จัดกิจกรรมร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
28 เมษายน
  • 8:00AM  กิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 21 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา