22 เมษายน
  • ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาร่าง TQA SAR โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
23 เมษายน
  • ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
24 เมษายน
  • 10:00AM  ประชุมหัวหน้าฝ่าย/งาน โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  บริหาร
26 เมษายน