23 กันยายน
 • 5:00AM - 8:30AM  เดิน วิ่ง มหากุศล มหิดล'61 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรม
24 กันยายน
 • Comprehensive OSCE โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
 • 6:00AM - 8:00PM  พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๑ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • 6:00AM - 7:45PM  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2561 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • 8:30AM - 12:00PM  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๑ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
25 กันยายน
 • Comprehensive OSCE โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
26 กันยายน
 • Comprehensive OSCE โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
 • 10:00AM  การประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  บริหาร
27 กันยายน
 • Comprehensive OSCE โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
28 กันยายน
 • 8:30AM - 3:00PM  มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • 6:00PM  คอนเสิร์ตการกุศล สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรม