ระบบลงทะเบียนยืนยันเข้าสอบ Comprehensive OSCE
กรอกรหัสนักศึกษา


ระบบมีปัญหาโปรดติดต่อ หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา 053-935570