ตำแหน่งที่เปิดรับ

วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวน อัตราค่าจ้าง สถานะ หมายเหตุ Ref.
2023-03-29 15:15

31 views

2023-04-12 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 21,750 ประกาศรับสมัคร 355
2023-03-21 10:16

46 views

2023-04-21 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 2 41,000 ประกาศรับสมัคร 353
2023-03-10 10:03

809 views

2023-03-17

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล 1 20,250 ประกาศรับสมัคร 352
2023-03-16 13:49

821 views

2023-02-28 พนักงานชั่วคราว พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 21,750 ผลการคัดเลือก 351
2023-03-30 10:25

2620 views

2023-02-24 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานนโยบายและแผน 1 20,250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 350
2023-03-24 16:18

558 views

2023-03-17 พนักงานประจำ พยาบาล งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 2 21,750 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 349
2023-02-07 09:55

176 views

2023-04-30 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 3 41,000 ประกาศรับสมัคร 348
2023-03-24 09:07

2266 views

2023-02-19 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารงานวิจัย 1 20,250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 347
2023-03-16 13:49

823 views

2023-02-10 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป(ยาม) งานอาคารสถานที่ 1 11,740 ผลการคัดเลือก 346
2023-03-02 11:00

797 views

2023-01-27 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 21,750 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 345
2023-02-24 16:34

1146 views

2023-01-27 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 2 26,130 ผลการคัดเลือก 344
2023-02-03 15:32

3343 views

2023-01-22 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 0 11,740 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 343
2023-03-16 13:41

595 views

2023-02-15 พนักงานประจำ นักกายอุปกรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 21,750 ผลการคัดเลือก 342
2022-12-28 13:19

803 views

2022-12-15 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 8 26,130 ผลการคัดเลือก 341
2023-02-24 16:38

1028 views

2022-12-23 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล 0 21,750 ผลการคัดเลือก 340
2022-12-29 14:52

1805 views

2022-12-05 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานบริหารโรงพยาบาล 1 12,690 ผลการคัดเลือก 339
2023-01-16 10:17

1896 views

2022-11-30 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 12,690 ผลการคัดเลือก 338
2022-12-26 13:54

1357 views

2022-11-11 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 12,690 ผลการคัดเลือก 337
2022-12-01 07:13

930 views

2023-01-15

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์(อาจารย์ ( Associate Instructor )) คณะแพทยศาสตร์ 30 41,000 ประกาศรับสมัคร 336
2022-11-30 13:19

701 views

2022-11-07 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 3 26,130 ผลการคัดเลือก 335
2022-12-28 13:35

2186 views

2022-10-28 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 12,690 ผลการคัดเลือก เปลี่ยนวันที่ประกาศผลการคัดเลือก เป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2565 334
2022-12-06 11:41

2425 views

2022-10-21 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานประชาสัมพันธ์ 1 12,690 ผลการคัดเลือก 333
2022-12-16 14:29

347 views

2022-11-30 พนักงานประจำ ทันตแพทย์ งานทันตกรรม 1 26,130 ผลการคัดเลือก 332
2022-11-22 15:03

1895 views

2022-10-19 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ งานปฏิบัติการชันสูตร 1 21,750 ผลการคัดเลือก 331
2022-12-16 11:12

1469 views

2022-10-17 พนักงานจ้างตามโครงการ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร 3 20,250 ผลการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ - ยืนยันการเข้าสอบผ่าน form ภายใน 29 พ.ย. 65 (ทาง email) 330
2022-11-04 10:06

929 views

2022-10-05 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 12,170 ผลการคัดเลือก หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ 329
2022-10-27 13:26

1133 views

2022-09-20 พนักงานชั่วคราว พยาบาล งานประกันสังคม 1 21,750 ผลการคัดเลือก เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์เป็น วันที่ 5 ตุลาคม 2565 328
2022-10-31 17:51

1839 views

2022-09-20 พนักงานชั่วคราว นักวิทยาศาสตร์ งานบริหารงานวิจัย 1 20,250 ผลการคัดเลือก 327
2022-11-17 15:40

3159 views

2022-09-16 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ 1 20,250 ผลการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 ตุลาคม 2565 326
2022-11-23 08:10

1096 views

2022-10-31 พนักงานประจำ แพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 26,130 ผลการคัดเลือก 325
2022-11-03 11:07

211 views

2022-09-30 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 3 41,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 324
2022-10-27 14:06

1716 views

2022-09-30 พนักงานประจำ วิศวกร ศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ 1 21,750 ผลการคัดเลือก ขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. (สถานที่เดิม) 323
2022-10-31 17:52

1822 views

2022-09-23 พนักงานชั่วคราว พนักงานโภชนาการ งานโภชนาการ 1 15,530 ผลการคัดเลือก 322
2022-09-30 16:25

849 views

2022-08-31 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานบริหารโรงพยาบาล 1 12,170 ผลการคัดเลือก 321
2023-03-14 14:54

632 views

2023-05-31 พนักงานชั่วคราว นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ 1 21,750 ขยายเวลารับสมัคร 320
2022-12-29 10:44

544 views

2023-03-31 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา 1 41,000 ขยายเวลารับสมัคร 319
2022-09-26 17:20

1513 views

2022-08-20 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 6 26,130 ผลการคัดเลือก แจ้งห้องสอบข้อเขียนเป็นห้อง 410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 318
2022-09-26 17:17

600 views

2022-08-24 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 1 20,250 ผลการคัดเลือก 317
2022-10-05 09:58

5280 views

2022-08-12 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป งานบริการกลางโรงพยาบาล 5 11,740 ผลการคัดเลือก 316
2022-09-26 17:39

2715 views

2022-08-12 พนักงานชั่วคราว พนักงานช่าง(นายช่างเทคนิค) งานซ่อมบำรุง 3 15,530 ผลการคัดเลือก 315
2022-09-26 17:13

701 views

2022-08-15 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 21,750 ผลการคัดเลือก 314
2022-09-20 14:49

1182 views

2022-08-31 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 12,170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 312
2022-09-28 17:57

5101 views

2022-07-21 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 15,530 ผลการคัดเลือก 311
2022-09-28 17:58

3017 views

2022-08-12 พนักงานชั่วคราว นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 20,250 ผลการคัดเลือก 310
2022-11-28 16:12

985 views

2022-10-12 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี 1 41,000 ผลการคัดเลือก 309
2022-09-30 16:33

2047 views

2022-07-24 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 21,750 ผลการคัดเลือก 308
2022-08-30 17:24

2114 views

2022-07-17 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์ งานปฏิบัติการชันสูตร 1 15,530 ผลการคัดเลือก 307
2022-09-26 17:33

3067 views

2022-08-15 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริการการศึกษา 1 20,250 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 14 กันยายน 2565 306
2022-09-20 14:48

1876 views

2022-07-17 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริการการศึกษา 1 20,250 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 305
2022-08-25 15:38

848 views

2022-07-17 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 21,750 ผลการคัดเลือก กรุณาแนบใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลด้วย 304
2022-08-11 09:39

1247 views

2022-07-17 พนักงานชั่วคราว นักรังสีการแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา 2 21,750 ผลการคัดเลือก 303
2022-09-26 17:29

1655 views

2022-07-31 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 1 20,250 ผลการคัดเลือก 302
2022-08-11 09:41

3194 views

2022-07-08 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) ภาควิชาจักษุวิทยา 1 15,530 ผลการคัดเลือก 301
2022-08-25 17:02

2727 views

2022-07-01 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารเลือด 1 21,750 ผลการคัดเลือก 300
2022-08-10 14:12

918 views

2022-06-30 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี 1 41,000 ผลการคัดเลือก 298
2022-06-28 17:40

3880 views

2022-05-20 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานบริการการศึกษา 1 15,530 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 297
2022-07-04 13:30

2078 views

2022-05-27 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 1 12,600 ผลการคัดเลือก ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 296
2022-06-07 14:54

3145 views

2022-05-08 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 0 11,740 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 295
2022-05-31 11:35

3292 views

2022-05-06 พนักงานจ้างตามโครงการ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร 2 20,250 ผลการคัดเลือก 294
2022-05-25 08:54

1529 views

2022-04-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานบริหารโรงพยาบาล 1 12,170 ผลการคัดเลือก 293
2022-06-07 15:09

1271 views

2022-04-29 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 21,750 ผลการคัดเลือก 292
2022-06-28 17:38

10044 views

2022-04-22 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาล 2 20,250 ผลการคัดเลือก 291
2022-04-22 11:50

1809 views

2022-03-25 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานธนาคารเลือด 1 11,495 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือก เป็นวันที่ 22 เมษายน 2565 290
2022-04-27 13:38

1391 views

2022-03-25 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 1 20,250 ผลการคัดเลือก 289
2022-03-30 16:39

1977 views

2022-03-17 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 12,298 ผลการคัดเลือก 288
2022-04-04 15:13

3587 views

2022-03-13 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานบริการการศึกษา 1 15,040 ผลการคัดเลือก 287
2022-04-04 15:11

4511 views

2022-03-13 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการศึกษา) งานบริการการศึกษา 1 19,453 ผลการคัดเลือก 286
2022-04-04 15:12

4371 views

2022-02-28 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานพัสดุ) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 15,040 ผลการคัดเลือก 285
2022-09-16 06:51

9405 views

2022-07-22 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 0 26,130 ผลการคัดเลือก 284
2021-12-29 07:57

1521 views

2021-12-17 พนักงานประจำ แพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 26,130 ผลการคัดเลือก 283
2022-06-15 09:56

3286 views

2022-05-20 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 3 25,793 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และประกาศผลการสอบในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 282
2022-01-25 15:30

3249 views

2021-12-13 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 12,298 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกเป็นวันที่ 27 มกราคม 2565 281
2022-01-19 20:11

1597 views

2021-12-12 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์) งานปฏิบัติการชันสูตร 1 12,298 ผลการคัดเลือก 280
2022-01-19 20:07

3198 views

2021-12-06 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 0 11,140 ผลการคัดเลือก แจ้งเรื่องวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นวันที7 มกราคม 2565 279
2022-09-20 09:05

1157 views

2022-07-29 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 4 41,000 ผลการคัดเลือก 278
2022-04-27 09:18

1987 views

2022-01-14 พนักงานประจำ อาจารย์(อาจารย์ ( Associate Instructor )) คณะแพทยศาสตร์ 30 41,000 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 277
2021-12-21 15:21

820 views

2021-11-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานซ่อมบำรุง 1 11,495 ผลการคัดเลือก 276
2021-11-29 14:20

441 views

2021-11-11 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานบริการกลางโรงพยาบาล 1 11,495 ผลการคัดเลือก ได้รับประกาศนียบัตรการตัดเย็บผ้า 275
2021-12-20 11:28

759 views

2021-12-15 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา 1 41,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 274
2021-12-21 10:48

2085 views

2021-10-29 พนักงานชั่วคราว นักสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ 1 19,453 ผลการคัดเลือก 273
2021-12-21 10:47

4378 views

2021-10-29 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 10 25,793 ผลการคัดเลือก เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 272
2021-11-23 16:24

1209 views

2021-10-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 11,495 ผลการคัดเลือก 271
2021-12-07 15:43

6875 views

2021-09-23 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการศึกษา) งานบริการการศึกษา 1 19,453 ผลการคัดเลือก ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 7 ธันวาคม 2564 270
2021-11-17 15:14

5291 views

2021-09-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) งานนโยบายและแผน 2 19,453 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 269
2021-10-20 11:34

891 views

2021-09-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานบริการกลางโรงพยาบาล 2 11 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ได้รับประกาศนียบัตรการตัดเย็บผ้า 267
2021-10-05 10:01

2169 views

2021-09-12 พนักงานชั่วคราว พนักงานช่าง(ช่างเทคนิค) งานซ่อมบำรุง 1 12,298 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 266
2021-09-22 17:26

5592 views

2021-09-05 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 0 0 ผลการคัดเลือก แจ้งเลื่อนวันที่ประกาศผลสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีก่อนเรียกสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 22 กันยายน 2564 265
2021-09-27 16:16

7111 views

2021-09-05 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) คณะแพทยศาสตร์ 0 0 ผลการคัดเลือก แจ้งเลื่อนวันที่ประกาศผลสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีก่อนเรียกสัมภาษณ์ฯเป็นวันที่ 27 กันยายน 2564 264
2021-09-21 15:00

2152 views

2021-08-31 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 20,868 ผลการคัดเลือก 263
2021-09-21 15:01

1272 views

2021-08-23 พนักงานชั่วคราว นักรังสีการแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา 2 20,868 ผลการคัดเลือก 262
2021-11-17 15:19

3597 views

2021-08-20 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารเลือด 1 20,868 ผลการคัดเลือก 261
2021-10-21 08:42

2018 views

2021-10-08 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 9 26,130 ผลการคัดเลือก 260
2021-08-31 09:51

1984 views

2021-08-06 พนักงานประจำ วิศวกร ศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ 1 21,750 ผลการคัดเลือก 259
2021-09-15 16:53

959 views

2021-08-23 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม งานทันตกรรม 2 12,018 ผลการคัดเลือก 258
2021-09-13 17:00

2522 views

2021-07-04 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 1 11,495 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 257
2021-08-11 15:30

1184 views

2021-06-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานช่าง(ช่างอิเล็กทรอนิกส์) งานซ่อมบำรุง 1 12,298 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 256
2021-09-01 14:38

1499 views

2021-07-23 พนักงานประจำ พนักงานช่าง งานซ่อมบำรุง 1 15,530 ผลการคัดเลือก 255
2021-08-23 10:37

444 views

2021-10-29

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 4 41,000 ขยายเวลารับสมัคร 254
2021-10-25 08:30

12234 views

2021-07-23 พนักงานประจำ แพทย์(นายแพทย์)(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 0 26,130 ผลการคัดเลือก จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 253
2021-07-16 10:44

1007 views

2021-06-11 พนักงานประจำ ทันตแพทย์ งานทันตกรรม 1 26,130 ผลการคัดเลือก 252
2021-10-25 17:20

5083 views

2021-06-16 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 5 19,453 ผลการคัดเลือก 251
2021-04-30 10:19

2074 views

2021-03-25 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 2 10,820 ผลการคัดเลือก 250
2021-04-08 16:33

2516 views

2021-03-17 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 4 25,455 ผลการคัดเลือก 249
2021-04-30 10:17

851 views

2021-03-19 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป(ยาม) งานอาคารสถานที่ 2 10,540 ผลการคัดเลือก 248
2021-03-31 15:31

719 views

2021-02-19 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 10,820 ผลการคัดเลือก 247
2021-03-25 15:13

2429 views

2021-02-14 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย) งานบริหารงานวิจัย 1 18,655 ผลการคัดเลือก 246
2021-03-30 17:33

7647 views

2021-01-31 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานบริการการศึกษา 1 14,550 ผลการคัดเลือก 245
2021-06-09 10:40

538 views

2021-05-28 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 2 41,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 244
2021-02-11 18:07

3060 views

2021-01-15 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 14,550 ผลการคัดเลือก 243
2021-02-01 21:21

1385 views

2020-12-31 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป(ยาม) งานอาคารสถานที่ 5 10,540 ผลการคัดเลือก 242
2021-01-20 15:10

4193 views

2020-11-30 พนักงานชั่วคราว นักวิทยาศาสตร์ งานบริหารงานวิจัย 1 18,655 ผลการคัดเลือก 241
2020-12-19 20:07

2157 views

2020-11-15 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 1 11,435 ผลการคัดเลือก 240
2020-11-24 21:33

1722 views

2020-10-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน(ครู) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 18,655 ผลการคัดเลือก 239
2020-12-01 17:07

1378 views

2020-10-25 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 19,985 ผลการคัดเลือก 238
2021-04-27 13:55

2691 views

2021-01-31 พนักงานประจำ อาจารย์(อาจารย์ ( Associate Instructor )) คณะแพทยศาสตร์ 30 41,000 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 237
2020-10-09 14:54

198 views

2020-11-13

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 41,000 ประกาศรับสมัคร 236
2020-10-21 14:22

1673 views

2020-10-13 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 26,130 ผลการคัดเลือก 235
2020-12-19 20:08

3290 views

2020-10-16 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ งานปฏิบัติการชันสูตร 1 19,985 ผลการคัดเลือก 234
2020-12-04 21:04

9588 views

2020-10-05 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ศูนย์บริการตติยภูมิ 1 18,655 ผลการคัดเลือก 232
2020-11-25 09:27

3780 views

2020-09-25 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 5 18,655 ผลการคัดเลือก 231
2020-10-22 15:38

2253 views

2020-09-21 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 19,985 ผลการคัดเลือก แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือก เป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2563 230
2020-11-25 21:46

3763 views

2020-09-18 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการศึกษา) ภาควิชาชีวเคมี 1 18,655 ผลการคัดเลือก 229
2020-12-17 15:10

9835 views

2020-09-11 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการพัสดุ) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 18,655 ผลการคัดเลือก 227
2020-12-11 10:19

4994 views

2020-09-13 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารเลือด 2 19,985 ผลการคัดเลือก 226
2020-10-15 09:58

1773 views

2020-09-11 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 41,000 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 225
2020-09-29 11:26

2893 views

2020-08-24 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 1 11,435 ผลการคัดเลือก 224
2020-10-19 17:27

6568 views

2020-08-19 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 11,905 ผลการคัดเลือก 223
2020-09-15 11:51

4310 views

2020-07-17 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์) ภาควิชาปรสิตวิทยา 1 11,905 ผลการคัดเลือก 222
2020-09-28 16:25

2280 views

2020-06-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 1 10,820 ผลการคัดเลือก 220
2020-08-21 15:08

2040 views

2020-06-22 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์) งานปฏิบัติการชันสูตร 1 11,905 ผลการคัดเลือก 219
2020-10-09 14:05

657 views

2020-09-04 พนักงานประจำ ทันตแพทย์ งานทันตกรรม 1 26,130 ผลการคัดเลือก 218
2020-08-31 15:37

5263 views

2020-06-23 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 14,550 ผลการคัดเลือก 216
2020-09-15 16:19

11444 views

2020-07-24 พนักงานประจำ แพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) คณะแพทยศาสตร์ 0 26,130 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 215
2020-07-13 19:34

10777 views

2020-05-20 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 12 25,455 ผลการคัดเลือก ขอแจ้งเลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือก เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติ 214
2020-10-12 15:06

3300 views

2020-05-15 พนักงานประจำ พนักงานช่าง(ช่างเทคนิค) งานซ่อมบำรุง 1 15,530 ผลการคัดเลือก 213
2020-07-13 19:31

5021 views

2020-03-06 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) งานบริหารงานวิจัย 1 17,060 ผลการคัดเลือก 212
2020-02-26 16:34

1605 views

2020-01-26 พนักงานชั่วคราว นักวิจัยผู้ช่วย งานบริหารงานวิจัย 1 24,000 ผลการคัดเลือก มีรายละเอียดแนบเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 211
2020-02-07 14:28

1094 views

2020-01-31 พนักงานประจำ แพทย์(นายแพทย์)(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 26,130 ผลการคัดเลือก 210
2020-03-11 17:11

1287 views

2020-01-26 พนักงานชั่วคราว นักวิจัย งานบริหารงานวิจัย 2 37,000 ผลการคัดเลือก เพิ่มเติมรายละเอียดการสัมภาษณ์ 209
2020-07-29 16:44

7046 views

2020-01-17 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการพัสดุ) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 17,060 ผลการคัดเลือก 208
2020-07-23 09:06

2321 views

2020-01-17 พนักงานชั่วคราว พนักงานโภชนาการ งานโภชนาการ 1 13,570 ผลการคัดเลือก 207
2019-12-18 14:09

776 views

2020-01-17

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว นักวิจัยผู้ช่วย งานบริหารงานวิจัย 1 24,000 ประกาศรับสมัคร 206
2020-02-28 09:17

3125 views

2020-01-03 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานพัสดุ) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 13,570 ผลการคัดเลือก 205
2020-02-26 12:06

3152 views

2019-12-30 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 13,570 ผลการคัดเลือก 204
2020-02-19 07:01

2072 views

2020-01-27 พนักงานประจำ พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บุคคล) งานบริหารงานบุคคล 1 20,250 ผลการคัดเลือก 203
2020-03-25 09:24

4516 views

2020-01-15 พนักงานประจำ อาจารย์(อาจารย์ ( Associate Instructor )) คณะแพทยศาสตร์ 30 41,000 ผลการคัดเลือก คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 201
2020-01-21 14:16

754 views

2019-11-30 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 3 41,000 ผลการคัดเลือก 200
2019-12-09 09:06

689 views

2020-01-09

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 41,000 ขยายเวลารับสมัคร 199
2020-02-14 14:41

1808 views

2019-11-08 พนักงานชั่วคราว นักสถิติ งานบริหารงานวิจัย 1 17,060 ประกาศผลสอบข้อเขียน 198
2020-01-22 16:08

545 views

2019-12-18 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 9,470 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 197
2020-01-06 13:54

2876 views

2019-11-07 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 11,120 ผลการคัดเลือก 196
2019-12-23 11:04

1086 views

2019-11-15 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 1 24,780 ผลการคัดเลือก 195
2019-12-20 09:02

929 views

2019-11-18 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 1 10,270 ผลการคัดเลือก 194
2019-11-29 17:39

967 views

2019-12-27

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 9,470 ขยายเวลารับสมัคร 193
2019-12-16 14:59

1357 views

2019-10-16 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 18,220 ผลการคัดเลือก 192
2019-12-06 16:52

5972 views

2019-09-30 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 6 10,270 ผลการคัดเลือก 191
2019-11-21 16:08

1615 views

2019-09-30 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 11 24,780 ผลการคัดเลือก 190
2019-11-05 16:53

2351 views

2019-09-20 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 1 17,060 ผลการคัดเลือก 189
2019-10-30 10:12

579 views

2019-09-28 พนักงานชั่วคราว ทันตแพทย์ งานทันตกรรม 1 24,780 ผลการคัดเลือก 188
2019-10-15 11:48

1758 views

2019-09-27 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการศึกษา) งานบริการการศึกษา 1 17,060 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. 187
2019-10-29 16:54

4973 views

2019-09-13 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์ 1 17,060 ผลการคัดเลือก 186
2019-11-12 17:09

5201 views

2019-08-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) งานนโยบายและแผน 2 17,060 ผลการคัดเลือก 185
2019-10-21 15:14

1172 views

2019-10-09 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 26,130 ผลการคัดเลือก 184
2019-09-20 15:11

7540 views

2019-08-16 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 70 24,780 ผลการคัดเลือก คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ตามที่ภาควิชากำหนด ให้ติดต่อที่ภาควิชาโดยตรง 183
2019-11-19 14:37

727 views

2019-08-13 พนักงานชั่วคราว นักกายอุปกรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 17,060 ผลการคัดเลือก 179
2019-08-14 11:07

1167 views

2019-06-24 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 18,220 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 178
2019-08-30 17:08

794 views

2019-06-21 พนักงานชั่วคราว นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา 1 22,470 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ กรุณาแนบคุณวุฒิปริญญาโทมาด้วย 177
2019-09-05 17:23

10210 views

2019-06-14 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บุคคล) งานบริหารงานบุคคล 1 17,060 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 176
2019-07-05 14:16

1688 views

2019-06-03 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม งานบริการจ่ายยา 1 10,270 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 175
2019-06-27 13:57

1923 views

2019-06-03 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 5 24,780 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 174
2019-11-04 16:15

1266 views

2019-12-30

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 2 41,000 ขยายเวลารับสมัคร 173
2019-06-27 13:56

1277 views

2019-05-13 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชาจักษุวิทยา 1 18,220 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 172
2019-06-10 14:06

1412 views

2019-04-23 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม งานผลิตยา 2 10,270 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 5 มิ.ย. 62 เป็นวันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ห้อง 701 171
2019-05-17 16:12

1242 views

2019-04-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) งานนโยบายและแผน 2 17,060 ประกาศผลสอบข้อเขียน 170
2019-03-26 08:55

1031 views

2019-09-30

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 0 9,340 ประกาศรับสมัคร 169
2019-06-27 13:58

2161 views

2019-05-01 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักประชาสัมพันธ์) งานประชาสัมพันธ์ 1 17,060 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ อายุไม่เกิน 30 ปี 168
2019-05-23 16:02

1473 views

2019-03-25 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานประชาสัมพันธ์ 1 11,120 ผลการคัดเลือก 167
2019-04-09 08:52

705 views

2019-03-15 พนักงานชั่วคราว พยาบาล งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 1 18,220 ผลการคัดเลือก เป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 161
2019-05-29 14:52

1033 views

2019-03-29 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน) งานบริหารงานวิจัย 1 9,340 ผลการคัดเลือก ปฏิบัติงานดูแล เลี้ยง ผลิตสัตว์ทดลอง เช่น หนู กระต่าย หมู เป็นต้น 160
2019-06-18 10:39

1183 views

2019-03-29 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานบริหารงานวิจัย 1 17,060 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 159
2019-05-14 10:05

794 views

2019-03-29 พนักงานประจำ พยาบาล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 1 18,220 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 158
2019-03-20 11:32

1321 views

2019-02-15 พนักงานประจำ พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 18,220 ผลการคัดเลือก หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ 138
2019-05-15 08:34

1143 views

2019-01-04 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 37,000 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 137
2018-11-12 09:40

802 views

2018-10-16 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 3 37,000 ผลการคัดเลือก 136
2018-08-17 10:08

587 views

2018-07-31 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 37,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 124
2018-06-21 09:05

625 views

2018-06-15 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 5 37,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 110
2018-01-10 14:03

711 views

2018-01-31

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 4 37,000 ขยายเวลารับสมัคร 71
2017-08-28 09:04

551 views

2017-08-18 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 37,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 66
2017-05-22 15:23

263 views

2017-06-23

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 37,000 ประกาศรับสมัคร 57
2017-07-12 08:52

396 views

2017-06-30 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 3 37,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 43
2017-04-05 10:41

265 views

2017-04-28

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 37,000 ประกาศรับสมัคร 42
2017-02-20 11:14

411 views

2017-03-20

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา 1 24,000 ประกาศรับสมัคร สาขาทัศนมาตรศาสตร์ 35