รายละเอียดงาน

ข้อมูลประกาศ

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
พนักงานบริการทั่วไป(ยาม)
-
งานอาคารสถานที่
พนักงานชั่วคราว
2
9,340
09/12/2016
16/12/2016
-
-
-
-

เอกสารประกาศ

ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ #
ประกาศรับสมัคร 08/11/2016 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 15/12/2016 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 06/01/2017 download
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 20/01/2017 download