รายละเอียดงาน

ข้อมูลประกาศ

ผลการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)
งานบริการการศึกษา
พนักงานชั่วคราว
1
14,550
31/01/2021
09/02/2021
-
-
-
-

เอกสารประกาศ

ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ #
ประกาศรับสมัคร 20/01/2021 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 08/02/2021 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12/03/2021 download
ผลการคัดเลือก 30/03/2021 download