รายละเอียดงาน

ข้อมูลประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
แพทย์(นายแพทย์)
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พนักงานประจำ
0
26,130
23/07/2021
30/07/2021
-
-
-
-

เอกสารประกาศ

ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ #
ประกาศรับสมัคร 01/06/2021 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/07/2021 download