รายละเอียดงาน

ข้อมูลประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
งานนโยบายและแผน
พนักงานชั่วคราว
2
19,453
24/09/2021
01/10/2021
-
-
-
-
ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน

เอกสารประกาศ

ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ #
ประกาศรับสมัคร 13/09/2021 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 08/10/2021 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26/10/2021 download