รายละเอียดงาน

ข้อมูลประกาศ

ผลการคัดเลือก
นักสังคมสงเคราะห์
6509077
งานสังคมสงเคราะห์
พนักงานชั่วคราว
1
19,453
29/10/2021
05/11/2021
-
-
-
-

เอกสารประกาศ

ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ #
ประกาศรับสมัคร 18/10/2021 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 08/11/2021 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/12/2021 download
ผลการคัดเลือก 21/12/2021 download