รายละเอียดงาน

ข้อมูลประกาศ

ผลการคัดเลือก
นายแพทย์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พนักงานประจำ
-
-
0
26,130
22/07/2022
05/08/2022
-
-
-
-

เอกสารประกาศ

ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ #
ประกาศรับสมัคร 01/06/2022 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 03/08/2022 download
ผลการคัดเลือก 16/09/2022 download