รายละเอียดงาน

ข้อมูลประกาศ

ผลการคัดเลือก
อาจารย์
คณะแพทยศาสตร์
พนักงานประจำ
-
-
30
41,000
15/01/2023
28/04/2023
-
-
-
-

เอกสารประกาศ

ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ #
ประกาศรับสมัคร 01/12/2022 download
ผลการคัดเลือก 08/05/2023 download